Ile kosztuje rozwód ?

Jaki jest koszt rozwodu z orzeczeniem o winie i rozwodu bez orzeczenia o winie ?Niniejszy artykuł nie stanowi oferty naszej kancelarii. W artykule tym staramy się przybliżyć czytelnikom koszty, które będą musieli ponieść w zależności od rodzaju postępowania czy wybranej kancelarii prawnej.

Wstępna porada prawna - od 150 zł do kwoty ponad 600 zł

Decyzja o rozwiązaniu małżenstwa przez rozwód z orzeczeniem winy czy rozwód bez orzeczenia winy powinna być poprzedzona konsultacja czy poradą prawną. Koszty porad prawnych kształtują się różnie, w zależności od regionu oraz kancelarii i moga wynieść od 150 zł do opłat przekraczających kwotę 600 zł.
Dzięki takiej poradzie radca prawny czy adwokat będą mogli ocenić i przeanalizować Państwa sytuację prawną i faktyczną. Czy zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie czy może takie przesłanki nie występują i właściwym będzie rozwód bez orzekania takiej winy.

Opłata sądowa w sprawie o rozwod: 600 zł
Aby wnieść pozew rozwodowy należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600,00 zł. Osoby których nie stać na zapłatę takiej należności mogą ubiegać się o zwolnienie od ponoszenia takiej opłaty w całości lub w części. Opłatę sądową powinno się wnieść osobiście w kasie sądu lub przelewem na właściwy rachunek bankowy sądu lub poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej.
Co ważne, w przypadku gdy do rozwodu dojdzie na zgodny wniosek stron sąd zwraca połowę opłaty tj. 300 zł

Jakie jeszcze koszty mogą pojawić się w sprawie o rozwód ?

I. W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy mogą powstać następujące koszty:
 • koszty postępowania mediacyjnego
 • zaliczka na przyjazd świadków
 • koszty tłumacza
 • koszty przeprowadzenia dodatkowych dowodów

  W przypadku gdy w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik powinien on naszym zdaniem omówić zarówno możliwość wystąpienia poszczególnych kosztów w sprawie jak i ich możliwych wysokości

  II. W przypadku gdy małżonkowie mają wspólne dzieci

  Jeżeli małżonkowie nie są w stanie ustalić przy którym z rodziców dziecko ma pozostać po rozwodzie lub nie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem może okazać się, że niezbędnym będzie wystąpienie do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Zespół taki po przeprowadzeniu odrębnego postępowania wyda opinię, w której stwierdzi które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla dziecka. Koszt takiego postępowania i opinii wynosi średnio około 500-600 zł ale może być i wyższy.

  Koszty profesjonalnego pełnomocnika Jeżeli strona zdecyduje się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika np. radcy prawnego lub adwokata przy rozwodzie, wówczas będzie musiała zapłacić za usługę radcy prawnego lub adwokata kwotę od 2500 do 7000 zł w zależności od regionu, w którym prowadzone ma być postępowanie rozwodowe, kancelarii oraz tego czy:
 • rozwód ma być prowadzony z orzeczeniem winy czy bez orzeczenia winy,
 • w sprawie występować będzie żądanie zasądzenia alimentów na dziecko lub małżonka,
 • postępowanie rozwodowe obejmować ma również podział majątku wspólnego małżonków
 • czy w trakcie procesu strona będzie występować o zabezpieczenie alimentów lub kosztów utrzymania rodziny.

 • BAZYLUK | Radcowie Prawni
  Działamy na terenie całej Polski
  Bazyluk | Radcowie Prawni
  Siedziba w Olsztynie
  Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

  Kontakt sekretariat
  tel.: 508-294-857
  sekretariat@leas.pl
  Bazyluk | Radcowie Prawni
  Oddział w Piastowie
  Piastów ul. Warszawska 29A/1

  Kontakt sekretariat
  tel.: 600-242-124
  sekretariat@leas.pl
  Bazyluk | Radcowie Prawni
  Oddział w Kętrzynie
  Po uprzednim umówieniu się

  Kontakt sekretariat
  tel.: 600-242-124
  sekretariat@leas.pl
  Zrób pierwszy krok by rozpocząć sprawę:

  [DANE OSOBOWE] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lege Artis Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Bazyluk z siedzibą w Olsztynie w celu nawiązania kontaktu oraz otrzymania oferty. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest niezbędne do dalszego procesu komunikacyjnego.